Coaching Empresarial

En el cas del Coaching Empresarial (o Coaching Executiu), qui contracta el coach és una empresa (que anomenarem “client”) i qui reb el coaching és un empleat (que anomenarem “coachee”). Hi ha doncs tres persones involucrades en aquesta relació:

a) El coach

b) El client

c) El coachee

I això requereix establir un mecanisme de comunicació entre les tres parts interessades.

Coaching Barcelona proposa fer el coaching empresarial de la següent manera:

1) Pactem un mínim de “x” sessions (sempre major que 3) i establim per escrit les expectatives i objectius del coaching amb el client (normalment representat pel cap del coachee) i el coachee.

2) Fem les sessions amb el coachee

3) Després de la darrera sessió s’incorpora a la conversa el client (normalment el cap del coachee) i es dona feedback del progrés i aprenenatge del coachee. Es guarda confidencialitat sobre els detalls de les sessions, i només es parla d’aquells aspectes generals que guarden directa relació amb els objectius que es van marcar.

La persona és més important que qualsevol del seus rols

Des del punt de vista del Co-Active Coaching™ el coach tracta a la persona en el seu conjunt. És un enfoc holístic que parteix de la certesa que totes les àrees importants de la vida d’una persona (treball, família, amics, salut, diners, etc) estan interrelacionades. Per tant, al evolucionar en una àrea (exemple: la professional), repercuteix positivament en la resta d’àrees (i viceversa). Això significa que el Co-Active Coaching™ pot fer incís en alguna altra àrea de la vida del coachee si aquesta és la seva voluntat i és necessari per a avançar professionalment.

I per què necessites un coach? Escoltem que diu el CEO de Google…